Regulamin

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

Mr Buggy 3

Copyright © 2015.All rights reserved.

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and the mentioned owner of this Software for the software product identified above ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying, or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the SOFTWARE PRODUCT.

SOFTWARE PRODUCT LICENSE

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

1. The SOFTWARE PRODUCT is freeware. You can use it for free, no registration is required. You are expressly prohibited from modifying, merging, selling, or leasing in any matter, the SOFTWARE PRODUCT or any portion thereof

2. GRANT OF LICENSE. This EULA grants you the following rights: Installation and Use. You may install and use an unlimited number of copies of the SOFTWARE PRODUCT.

Distribution. You may distribute an unlimited number of copies of the SOFTWARE PRODUCT; provided that each copy shall be a true and complete copy, including all copyright and trademark notices, and shall be accompanied by a copy of this EULA. Copies of the SOFTWARE PRODUCT may be distributed as a standalone product or included with your own product.

3. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

Separation of Components.

The SOFTWARE PRODUCT is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for use on more than one computer.

Software Transfer.

You may permanently transfer all of your rights under this EULA, provided the recipient agrees to the terms of this EULA.

Termination.

Without prejudice to any other rights, the owner of this Software may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCT and all of its component parts.

4. COPYRIGHT.

All title and copyrights in and to the SOFTWARE PRODUCT(including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, text, and "applets" incorporated into the SOFTWARE PRODUCT), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE PRODUCT are owned by the owner of this Software. The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international treaty provisions. Therefore, you must treat the SOFTWARE PRODUCT like any other copyrighted material except that you may install the SOFTWARE PRODUCT on a single computer provided you keep the original solely for backup or archival purposes.

LIMITED WARRANTY

NO WARRANTIES.

The owner of this Software expressly disclaims any warranty for the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT and any related documentation is provided "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including, without limitation, the implied warranties or merchantability, fitness for a particular purpose, or noninfringement. The entire risk arising out of use or performance of the SOFTWARE PRODUCT remains with you.

NO LIABILITY FOR DAMAGES.

In no event shall the owner of this Software be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this product, even if the owner of this Software has been advised of the possibility of such damages. Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

REGULAMIN

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki („Warunki”) korzystania z serwisu 3.mrbuggy.pl („MrBuggy”, „mrbuggy.pl”, „Serwis”, „Strona”).

MrBuggy.pl stanowi własność i jest zarządzany przez 21CN ("My"). Regulamin stanowi legalną umowę ("Umowa") zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Nami w chwili akceptacji Regulaminu. Możesz wydrukować i zachować kopię niniejszego Regulaminu.

Wszystkie postanowienia ujęte w Regulaminie dotyczą zarówno zarejestrowanych użytkowników, jak i osoby odwiedzające Serwis. Jeżeli nie zgadzasz się z przedstawionymi Warunkami, prosimy o opuszczenie Serwisu i zaprzestanie korzystania z jego usług ("Usługi").

W razie jakichkolwiek niejasności związanych z treścią Regulaminu prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@21CN.pl

Konto użytkownika

Tworząc konto lub przejmując konto Użytkownika na Stronie lub korzystając z konta stajesz się w pełni odpowiedzialny/odpowiedzialna za wszelkie treści umieszczane przez Ciebie na Stronie oraz wszystkie aktywności związane z Twoim kontem. Twoim obowiązkiem jest dbanie o prawidłowe zabezpieczenie hasła dostępu do swojego konta.

Wybierając nazwę Użytkownika potwierdzasz, że nie jest to nazwa obraźliwa, obsceniczna lub w jakikolwiek sposób napastliwa wobec innych Użytkowników.

Założenie konta i korzystanie z Serwisu MrBuggy.pl jest zupełnie bezpłatne.

Odpowiedzialność Użytkownika

Korzystając ze Strony zapewniasz Nas i całą wspólnotę skupioną wokół MrBuggy, że będziesz korzystać z Serwisu w sposób właściwy i z szacunkiem wobec pozostałych Użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści, które naruszają postanowienia Regulaminu, łamią obowiązujące prawa i przepisy, zawierają informacje niezgodne z prawem, brutalne, obraźliwe, szkodliwe lub w inny sposób nieodpowiednie oraz naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w taki sposób, aby nie wpływać bezpośrednio na dane zamieszczane przez innych Użytkowników.

Odpowiedzialność wobec osób korzystających z MrBuggy

21CN nie jest w stanie zweryfikować wszystkich treści zamieszczonych przez Użytkowników, dlatego też nie możemy zagwarantować pełnej wiarygodności i dokładności materiału znajdującego się w Serwisie.

Istnieje ryzyko, że przeglądając MrBuggy natkniesz się na treści, które uznasz za nieprawdziwe, obraźliwe, krzywdzące lub w inny sposób niepoprawne. Zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty oraz zniszczenia spowodowane niewłaściwym używaniem Serwisu.

Zawartość MrBuggy.pl

Za wyjątkiem treści umieszczanych przez Użytkowników, cała zawartość Strony jest własnością 21CN oraz jego licencjodawców i jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim.

Zarówno cała Strona, jak i jakakolwiek jej część nie mogą być powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody MrBuggy.pl.

Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

MrBuggy.pl został przygotowany z najwyższą starannością. Mimo to nie możemy zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych treści. Wykluczamy wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z Serwisu, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania z Naszej strony.

Znaki towarowe MrBuggy.pl

O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie są zastrzeżone. Dotyczy to w szczególności marki MrBuggy.pl, firmowego logo i emblematów. Zamieszczone na Stronie marki oraz elementy kompozycyjne stanowią własność intelektualną MrBuggy.pl.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2015 roku. 21CN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, o czym poinformuje swoich Użytkowników.